duminică, septembrie 24 | Find us on

Asistenta tehnica

Începând cu luna aprilie 2016, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava găzduiește Secretariatul Tehnic Comun (STC) al Programului și asistă Autoritatea Comună de Management (AM), Comitetul Comun de Monitorizare (CCM) și Autoritatea de Audit (AA) în realizarea sarcinilor lor specifice.

În ceea ce privește sprijinul asigurat către CCM, acesta constă în:

 • – asigurarea secretariatului permanent aferent structurii;
 • – organizarea întâlnirilor structurii;
 • – sub coordonarea AM, pregătește și asigură corespondența aferentă procedurilor scrise, informărilor sau altor consultări;
 • –  elaborarea minutelor specifice întâlnirilor și obținerea aprobării din partea membrilor CCM;
 • – sub coordonarea AM, redactează deciziile luate de către CCM.

În ceea ce privește sprijinul asigurat AM, acesta constă în:

 • – sub supervizarea AM, coordonează generarea de proiecte prin organizarea unor zile de informare cu sesiuni publice și consultări oferite potențialilor solicitanți cu privire la procedurile de depunere a aplicațiilor;
 • – sprijină AM în organizarea apelurilor de proiecte, inclusiv pregătirea pachetelor de licitație;
 • – organizează sesiunile de evaluare, asigură funcția de secretariat pentru comitetele de evaluare și participă cu personal în calitate de asesori interni în evaluarea eligibilității și evaluarea administrativă a propunerilor de proiecte;
 • – implementează activități de informare și publicitate în legătură cu programul (ex. seminarii, conferințe, forumuri de parteneriat, contribuie la actualizarea website-ului de program, etc.), în concordanță cu Planul de Informare și Comunicare și sub supervizarea AM;
 • – sprijină procesul de contractare prin pregătirea documentației necesare și efectuarea de vizite de pre-contractare la beneficiarii de grant selectați;
 • – contractează serviciile oficiilor antenă și asigură coordonarea activităților specifice;
 • – cooperează cu organizații, instituții și rețele relevante pentru obiectivele Programului;
 • – cu sprijinul oficiilor antenă, organizează și coordonează monitorizarea proiectelor, inclusiv efectuează vizite on-site;
 • – primește și realizează verificarea cererilor de plată transmise de către beneficiari, împreună cu raportul de progres realizat de aceștia și lista de verificare a documentelor suport; transmite documentele verficate către AM cu o notificare privind regularitatea și conformitatea cu regulile generale de cheltuire a fondurilor;
 • – introduce date în sistemul computerizat de monitorizare;
 • – asistă beneficiarii în procesul de implementare;
 • – sprijină AM în evaluarea performanței programului prin furnizarea de informații relevante;
 • – efectuează vizite ex-post beneficiarilor de fonduri nerambursabile în vederea verificării sustenabilității proiectelor, inclusiv respectarea art. 39(3) a Regulamentului de implementare (CE) nr. 897/2014.

Secretariatul Tehnic Comun sprijină AA sau alte misiuni de verificare efectuate de Uniune (Comisie, Oficiul European Antifrauda, etc.), în ceea ce privește îndeplinirea activităților specifice, inclusiv organizarea vizitelor la fața locului.

Activitatea STC va fi sprijinită în Ucraina de oficiile antenă din Odessa și Cernăuți, în vederea asigurării unei mai bune comunicări cu stakeholderii Programului și pentru a facilita accesul la informația specifică. Taskurile încredințate se limitează doar la acțiuni de comunicare și sprijin pentru structurile programului, fără a include exercitarea autorității publice.

Astfel, oficiile antenă ale STC vor:

 • –  implementa activități de informare și publicitate legate de Program, sub coordonarea STC;
 • – sprijini AM/ STC în procesul de evaluare în ceea ce privește verificarea administrativă și de eligibilitate a proiectelor/ aplicanților;
 • – sprijini AM/ STC în procesul de contractare granturi, prin furnizarea de informații pe teme specifice în concordanță cu legislația națională ucrainiană;
 • – sprijini STC în procesul de monitorizare a proiectelor, prin organizarea de vizite la fața locului pentru partenerii implicați în proiecte și localizați în Ucraina;
 • – sprijini STC în efectuarea de vizite ex-post la proiectele localizate în Ucraina în vederea verificării sustenabilității, inclusiv respectarea art. 39(3) a Regulamentului de implementare (CE) nr. 897/2014;
 • – sprijini STC în organizarea misiunilor de verificare efectuate în Ucraina de către AA și alte instituții competente în domeniul implementării programului;
 • – sprijini Autoritatea Națională și Punctul de Contact și Control din Ucraina, în implementarea acțiunilor specifice.