marți, mai 21 | Ne găsiti și pe

Asistenta Tehnica ENPI

Din 2009, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava găzduiește o parte a Secretariatului Tehnic Comun (STC) al Programului și asistă Autoritatea Comuna de Management (ACM) si Comitetul Comun de Monitorizare (CCM) în realizarea sarcinilor lor specifice. Mai precis, STC:

 • îndeplinește funcția de secretariat pentru CCM (sarcinile includ pregătirea și transmiterea documentației, întocmirea minutelor întâlnirilor, pregătirea deciziilor CCM în procesul de selecție a proiectelor);
 • sub directa supervizare a ACM, coordonează activitatea de generare de proiecte prin organizarea zilelor de informare cu sesiuni publice și consultări oferite potențialilor solicitanți cu privire la procedurile de depunere a aplicațiilor;
 • sprijină ACM în pregătirea pachetului de licitație;
 • colectează și înregistrează propunerile de proiecte;
 • organizează sesiuni de evaluare și asigură secretariatul comitetelor de evaluare;
 • efectuează activități de informare și publicitate, precum și relații publice (de exemplu seminarii, parteneriate pentru dezvoltarea, întreținerea și actualizarea unei pagini de internet, etc.) sub supravegherea ACM și în conformitate cu planul de informare și comunicare;
 • coordonează și controlează activitatea oficiilor STC;
 • colaborează cu organizații, instituții și rețele relevante pentru obiectivele Programului;
 • cu sprijinul oficiilor STC, organizează și coordonează monitorizarea Programului, inclusiv vizitele în teritoriu;
 • primește și realizează verificarea cererilor de plată transmise de către beneficiari, împreună cu raportul de progres realizat de aceștia și lista de verificare a documentelor suport; transmite documentele verficate către ACM cu o notificare privind regularitatea și conformitatea cu regulile generale de cheltuire a fondurilor;
 • introduce date în sistemul computerizat de monitorizare,
 • asistă beneficiarii în procesul de implementare.

STC funcționează în două locaţii: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava şi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi. Activităţile Biroului din Iaşi sunt legate de proiectele ai căror beneficiari sunt situaţi în judeţele româneşti Iaşi, Vaslui, Galaţi şi Brăila, oblastul ucrainean Odessa şi întreg teritoriul Republicii Moldova.

Oficiile STC din Ucraina și Republica Moldova sunt găzduite de organizații/ instituții nominalizate de Autoritățile Naționale din țările partenere, iar activitatea specifică se derulează în cadrul unor contracte de servicii încheiate între Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava și respectivele organizații/ instituții.

Rolul oficiilor antenă din Ucraina și Republica Moldova:

– promovează programul în aria lor de interes;
– oferă asistenţă în dezvoltarea de proiecte şi căutarea de parteneri;
– oferă sprijin în implementarea proiectelor;
– îndeplinesc sarcini legate de monitorizarea proiectelor (sunti implicaţi în efectuarea de verificări la faţa locului, în special în organizarea de vizite pe teren la partenerii de proiect aflaţi în aria lor de interes).