marți, mai 21 | Ne găsiti și pe

Prima reuniune a Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prima reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în calitate  de Autoritate de Management, a avut loc în data de 19 mai a.c..

Subiectele dezbătute în cadrul întâlnirii au vizat în principal aspecte legate de constituirea şi organizarea Comitetului Comun de Monitorizare ca principală structură decizională a programului, Strategia de Asistență Tehnică  a Programului și stabilirea principiilor de evaluare și aprobare a Proiectelor Majore de Infrastructură.

De asemenea, in cadrul reuniunii a fost aprobată distribuţia a alocărilor financiare între apelurile de proiecte şi priorităţi, precum şi valoarea maximă a finanţărilor care vor putea fi asigurate la nivel de proiect în funcţie de Prioritatea căreia i se adresează.
La reuniune au participat reprezentanți de la nivel central, regional şi judeţean ai ambelor state participante în program, reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Autorității de Audit şi ai Autorităţii de Management din cadrul MDRAP.
În ceea ce priveşte fondurile alocate pe priorităţi, acestea vor fi utilizate pentru finanţarea de proiecte selectate în urma unor apeluri planificate pentru luna octombrie 2016 în limita bugetelor disponibile astfel:

Obiectivul tematic „Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”
Buget ENI – 3.600.000 EUR ENI împărţit astfel:

• Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia –2.100.000 EUR
• Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare- 1.500.000 EUR

Obiectivul tematic „Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric”
Buget ENI -6.000.000 EUR destinaţi unei singure priorităţi:

• Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric- 6.000.000 EUR

Obiectivul tematic „Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport”
Buget ENI-18.000.000 EUR destinat unei singure priorităţi

• Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC- 12.100.000 EUR

Obiectivul tematic „Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii”
Buget ENI : 14.400.000 EUR distribuiţi astfel:

• Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate- Buget alocat apelurilor: 6.400.000 EUR
• Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă- Buget alocat apelurilor 2.700.000 EUR EUR
• Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei –Buget alocat apelurilor: 5.300.000 EUR

Share.