marți, mai 21 | Ne găsiti și pe

GHID în consultare publica – Proiecte SOFT

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Până la data de 10 iulie 2017 se află în consultare publică Ghidul aplicantului aferent apelului pentru proiecte soft.
Ghidul detaliază condițiile în care se pot solicita finanțări pentru proiecte fără o componentă de infrastructură, sau care includ o componentă de infrastructură având o valoare de maximum 1 milion de euro, în domeniile:

Obiectivul tematic 2. Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

  • Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
  • Prioritatea 1.2 Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

Obiectivul tematic 3. Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric.

  • Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric.

Obiectivul tematic 7. Ȋmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de transport şi comunicare.

  • Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC.

Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii.

  • Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate.
  • Prioritatea 4.2 Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă
  • Prioritatea 4.3 Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei

Sunt eligibile județele: Botoşani, Suceava, Tulcea, Maramureş, Satu-Mare din România, și oblasturile Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuţi din Ucraina.
Valoarea maximă a grantului acordat variază în funcție de Prioritatea vizată, între 50.000 și 1.000.000 Euro.
Proiectele pentru care se solicită finanțare în cadrul Programului România –Ucraina trebuie să aibă un caracter transfrontalier și să implice cel puțin câte un partener din fiecare țară participantă.
Fondurile care urmează să fie alocate apelului de proiecte: 17 mil. Euro
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresele de email: info.ro-ua-md [at]mdrap.ro și bogdan.tanasa [at]brctsuceava.ro, până la data de 10 iulie 2017, ora 16.

Share.