duminică, decembrie 10 | Знайдіть нас на

Invitație de înscriere în rețeaua de informare a Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și oficiile antenă din Cernăuți și Odessa au demarat constituirea rețelei de informare a programului. Obiectivul rețelei este diseminarea informaţiilor cu privire la program către comunităţile locale, autorităţile, instituţiile, societatea civilă şi alţi actori relevanţi din aria eligibilă.
Invităm să se înscrie în această rețea organizațiile și instituțiile doritoare, din aria programului (România: județele Suceava, Botoșani, Tulcea, Maramureș și Satu Mare; Ucraina: regiunile Cernăuți, Odessa, Ivano- Frankivsk și Transcarpatia).
În vederea înscrierii în rețeaua de informare, organizațiile trebuie să își exprime acordul și intenția prin completarea unui chestionar, după modelul de mai jos, care va fi transmis prin email către Secretariatul Tehnic Comun, pentru evaluare.
Chestionar
Vă informăm că vor fi selectate organizațiile care, în urma procesului de evaluare a potențialului de diseminare, întrunesc un punctaj de minimum 7 puncte.
Organizațiile/ instituțiile care au întrunit punctajul minim vor semna un Acord de colaborare, conform modelului de mai jos.
Acord de colaborare
Vă rugăm să completați și să transmiteți chestionarul la adresele de mail:
– pentru organizațiile din județele Suceava, Botoșani, Tulcea, Maramureș, Satu Mare: andrei.buzatu@brctsuceava.ro
– pentru organizațiile din regiunile Cernăuți, Ivano- Frankisvk și Transcarpatia: varvariuk.baid@gmail.com
– pentru organizațiile din regiunea Odessa: daria.pikalova@gmail.com

Share.