marți, mai 21 | Ne găsiti și pe

Achizitie – “Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel (Org. Sedinta CCM) (cod CPV 55120000-7)”

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Conform anuntului de publicitate nr. ADV1116423/12.11.2019, BRCT Suceva solicita oferte pentru achizitia de de “Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel (Org. Sedinta CCM) (cod CPV 55120000-7)” care va fi postat in Catalogul de produse/servicii/lucrari din SEAP.
Tip anunt: Achizitie directa conform Anexei 2 din Legea 98/2017

Valoarea estimata fara TVA: 19.957,98 lei fara TVA

Descriere:

Activități principale propuse:
1. Inchirierea, amenajarea sălii si servicii de printare mape de prezentare (1.1 și 1.2 din Caiet de sarcini)
2. Servicii catering (3 pauze de cafea, prânz și cină) (1.3 – 1.5 din Caiet de sarcini)
3. Asigurare cazare pentru participanți – BOTOSANI (1.6 din Caiet de sarcini)
4. Asigurare cazare pentru participanți – CERNAUTI (1.7 din Caiet de sarcini)
Nota 1: Prestatorul va trebui să asigure prezența unui reprezentant al său la locația desfășurării evenimentului pe perioada derulării acestuia, pentru a asigura coordonarea tehnică și logistica. Prestatorul va asigura toate costurile conexe generate de activităţile pe care trebuie să le realizeze.
Nota 2:Prestatorul va asigura inclusiv rezervarea unui număr suplimentar de camere single, cu mic dejun inclus, în aceeasi locație propusa, pentru participanții în perioadele: 02.12.2019- 04.12.2019 – 1 camera single si in perioada 02.12.2019- 05.12.2019- 2 camere single. Plata camerelor va fi efectuată individual, de participanții la evenimente.

Detalii privind activitatile necesare si modul de ofertare sunt detaliate in Caietul de Sarcini care se gaseste pe siteul www.brctsuceava.ro, sectiunea –>Despre BRCT Suceava –> Anunturi, precum si atasat prezentului anunt de publicitate

Conditii participare: Nu se accepta ofertare partiala.
Conditii suplimentare:
1. Se va solicita doar ofertantului castigator: Certificatul de inmatriculare al firmei (stampilat “conform cu original”), care trebuie sa ateste ca firma este inregistrata pe teritoriul Uniunii Europene, cf. art. 9 din Regulamentul Nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea in aplicare a instrumentelor Uniunii Europene pentru pentru finantarea actiunii externe.
2. Serviciile ofertate vor trebui sa indeplineasca minim specificatiile mentionate. Nu se accepta alte specificatii alternative (in caz contrar oferta va fi declarata neconforma si nu va fi luata in considerare).
3. Va rugam trimiteti oferta pe email lacramioara.stejar@brctsuceava.ro . Daca va fi declarata castigatoare va vom informa ca sa o postati pe SEAP.
4. In cazul in care una dintre conditiile suplimentare nu poate fi indeplinita, oferta va fi declarata neconforma si nu va fi luata in considerare.
Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut.

Informatii suplimentare: Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele scanate pe adresa de email lacramioara.stejar@brctsuceava.ro sau office@brctsuceava.ro si/sau prin depunerea in original la registratura organizatiei, pana la data limita, respectiv 14.11.2019 ora 16:00. Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse. Ofertantul declarat castigator va incarca oferta in SEAP in Catalogul de produse /servicii/lucrari.
Persoana de contact: dna. Lacramioara Stejar, expert achizitii, tel. +40230530049, BRCT Suceava, Str. Bistriței, nr. 8A, etaj I, cod poştal 720274, (Clădire DAE Office Center 1), Suceava, Judeţul Suceava – România;

Share.