marți, mai 11 | Ne găsiti și pe

COOP 4 FIRE finalizat cu succes! [newsletter 1/2021]

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Proiectele transfrontaliere nu reprezintă doar indicatori, bugete, rapoarte și plăți. Deși acestea sunt elemente obligatorii, mai presus de toate fiecare proiect ascunde ideile, valorile și visele oamenilor care îl implementează, precum și poveștile celor care au beneficiat de implementarea acestora. Și pentru că vrem să le aducem, pe unele dintre ele mai aproape de publicul larg, vă prezentăm în cele ce urmează COOP 4 FIRE – un proiect care s-a concentrat pe îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență.

,,Cooperare transfrontalieră între serviciile de salvare și apărare împotriva incendiilor” – COOP4FIRE  (2SOFT/4.2/89) este primul proiect al a Programului Operațional Comun RO-UA 2014-2020 care și-a finalizat toate activitățile. Proiectul s-a derulat în perioada  ianuarie 2020 – ianuarie 2021 de către comuna Vlădeni din județul Botoșani (Romania) și orașul Novoselița din regiunea Cernăuți(Ucraina).

În cele 12 de luni de funcționare, ambiția COOP4FIRE a fost de a contribui în mod durabil la dezvoltarea serviciilor de urgentă în zona transfrontaliertă Botoșani – Cernăuți. Beneficiarii proiectului au lucrat în comun la îmbunătățirea competențelor și abilităților pompierilor voluntari și ale managerilor serviciilor locale în gestionarea situațiilor de urgență pentru creșterea capacității de acțiune și a puterii de reacție la incendii și la alte riscuri. Unul din rezultatele majore ale proiectului este reducerea timpului de răspuns la intervenții cu până la 10 minute în comuna Vlădeni și cu 8 minute în Comunitatea Unită Novoselița.

Prin obiectivele și activitățile sale, proiectul a rezolvat trei probleme majore cu care se confruntau cele două comunități care,  împreună, au  o populație de circa 12.200 persoane:

  • dotarea  cu echipamente specializate a celor două servicii voluntare pentru situații de urgență;
  • instruirea a 30 de pompieri voluntari –  15 de la Vlădeni și 15 din orașul Novoselița;
  • îmbunătățirea managementului riscurilor cauzate de dezastre naturale și a celor provocate de om în regiunea de frontieră;

Este de remarcat faptul că partenerii au asigurat un management eficient în implementarea proiectului, toate deciziile fiind adoptate de comun acord de către comitetul de coordonare al proiectului și aplicând principiile și modalitățile Instrument European de Vecinătate (ENI). Valoarea totală a proiectului este de 331.100  euro, din care 184.450 euro i-au revenit liderului proiectului – comuna Vlădeni, România – și 146.650 euro au fost alocați partenerului ucrainean – orașul Novoselița. Uniunea Europeană a contribuit cu suma de 297.990 euro ( 90% din valoarea totală a proiectului), iar  partenerii  cu suma de 33.110 euro.

Privind înapoi la așteptările de la începutul proiectului, Voicu Murariu, primar comuna Vladeni – Beneficiarul Lider, subliniază că „toate rezultatele planificate ale proiectului au fost atinse. Am contribuit direct la realizarea principalului indicator al Programului România – Ucraina pentru prioritatea 4.2 – Sprijinirea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale, inclusiv prin investiții comune în infrastructura din domeniul situațiilor de urgență. Cu toate acestea, nimeni nu și-a putut imagina ce condiții sanitare urmau să vină și trebuie spun că folosirea beneficiilor mediului digital a ajutat proiectul să traverseze cu succes furtuna pandemiei.

Este deosebit de valoros faptul că implementarea proiectului a condus la un fructuos  schimb de experiență în domeniul situațiilor de urgență, precum și la realizarea unei broșuri care cuprinde o colecție de bune practici  ale  serviciilor pentru situații de urgență din orașul Novoselița și din comuna Vlădeni.

Peste 210.000 de euro au fost utilizați pentru achiziționarea și dotarea celor două servicii pentru situații de urgență: câte o autospecială  echipate pentru  intervenții rapide la incendii până la sosirea pompierilor profesioniști, echipamente auxiliare( inclusiv  două remorci cu o axă pentru transport), stații radio emisie-recepție montate pe autospeciale, sisteme profesionale de comunicații ( 2 seturi walkie-talkie și 14 telefoane mobile), costume complete pentru 2 echipe de pompieri voluntari și diverse scule și dispozitive necesare la intervenții.

În scopul perfecționării pregătirii profesionale a 30 de pompieri voluntari s-au organizat 6 acțiuni specializate comune: două seminarii, două  traininguri și 2 exerciții practice și antrenamente, la care au participat membrii grupului țintă.

„Cetățenii celor două comunități au fost informați cu privire la stadiul implementării proiectului prin comunicate de presă și articole în presa locală și regională, prin difuzarea spotului video la posturile TV locale și, în special, prin organizarea a două campanii de comunicare și sensibilizare a locuitorilor și a unui eveniment major în  comuna Vlădeni.  Celor peste 500  participanți din  toate localitățile comunei Vlădeni și ale Comunității Unite Novoselița li s-au prezentat importanța și rolul serviciilor voluntare pentru salvarea bunurilor și a persoanelor în caz de incendii, inundații și alte riscuri , precum și modul de acțiune a pompierilor voluntari cu noile autospeciale achiziționate cu finantare europeana /prin proiect”, detaliază manager comunicare  Vlădeni, Gheorghe Ciobanu.

Este de la sine înțeles că parteneriatul determină succesul proiectului. În COOP4FIRE, beneficiarii au stabilit o bună cooperare, iar Maria Nikorych – primar Comunitatea Unită Novoselița, evidențiază că sustenabilitatea proiectului a fost asigurată prin elaborarea și aplicarea unei strategii comune pentru dezvoltarea managementului situațiilor de urgență la nivelul celor două servicii voluntare, aprobate de către consiliile locale, cât și prin Protocolul de cooperare pentru perioada anilor 2021-2026.

Așadar, prin aplicarea  acestor instrumente de cooperare, partenerii vor continua instruirea periodică comună a pompierilor voluntari, schimburile de experiență și  de  know-how, dar și diseminarea rezultatelor proiectului. În plus, partenerii au convenit să fructifice și în viitor oportunitățile ce vor fi oferite de următoarea perioada de programare 2021 – 2027.

 

 

 

 

 

Share.