luni, septembrie 25 | Ne găsiti și pe

Buget

Alocarea financiara a UE la nivel de Program

Contributia Uniunii Europene la acest Program este de 60 de milioane de Euro, in timp ce tarile participante trebuie sa asigure o cofinantare de cel putin 6 milioane de Euro.

Alocarea financiara a UE pentru fiecare obiectiv tematic, conform Documentului Strategic:

Obiectiv tematic 2:Sprijin pentru educatie, cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare
Alocare financiara: 3.600.000 Euro

Obiectiv tematic 3: Promovarea culturii locale si conservarea patrimoniului istoric
Alocare financiara: 6.000.000 Euro

Obiectiv tematic 7: Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor, dezvoltarea retelelor si sistemelor de transport si comunicatii
Alocare financiara: 16.200.000 Euro

Obiectiv tematic 8: Provocari comune in domeniul sigurantei si securitatii
Alocare financiara: 28.200.000 Euro

Asistenta tehnica (fondurile de asistenta tehnica sunt alocate structurilor Programului pentru implementarea activitatilor specifice)
Alocare financiara: 6.000.000 Euro

In cadrul apelurilor de proiecte pot fi finantate doua tipuri de proiecte conform criteriilor stabilite in Art. 43 (2) ENI CBC IR:  existenta unei componente de infrastructura de minim 1 milion de euro (pentru care sunt prevazute cerinte specifice), dupa cum urmeaza:

  • Proiecte soft –proiecte care nu includ o componenta de infrastructura sau componenta de infrastructura este sub 1 milion euro/ proiect;
  • Proiecte hard – proiecte de infrastructura cu componenta de infrastructura de minim 1 milion euro/ componenta de infrastructura*.

*Nu este permisa divizarea artificiala a componentei de infrastructura in scopul evitarii cerintelor administrative.

Conform deciziei tarilor participante, numai proiectele mari de infrastructura sunt atribuite direct in cadrul Programului.

 Proiectele pot fi atribuite fara un apel pentru propuneri de proiecte, numai in urmatoarele cazuri si cu conditia ca acestea sa fie justificate in decizia de atribuire:

  • Autoritatea careia ii este atribuit un proiect se bucura de monopol de fapt sau de drept;
  • Proiectul se refera la actiuni cu caracteristici specifice ce necesita un tip particular de autoritate pe baza competentelor sale tehnice, unui grad inalt de specializare sau a puterii administrative.

Pentru ca un proiect sa fie considerat proiect mare de infrastructura trebuie indeplinite doua alte conditii principale:

  1. Propunerea de proiect este parte din lista finala a proiectelorde infrastructura (inclusiv propunerile de rezerva) inclusa in Program in conformitate cu Articolul 41 din ENI CBC IR;
  2. In orice faza, PMI include un set de lucrari, activitati sau servicii intentionate sa indeplineasca o functie indivizibila de o natura precisa, urmand clar obiective identificate de interes comun, in scopul implementarii investitiilor ce aduc un impact transfrontalier si beneficii si unde exista o cota de buget de cel putin 2,5 milioane de euro alocati pentru achizitionarea infrastructurii.