duminică, septembrie 24 | Find us on

Obiective si prioritati ENPI

Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova finantat prin Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 2007-2013 a fost adoptat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3806 din 29.07.2008.

Programul vizeaza sprijinirea de proiecte care favorizeaza dezvoltarea economica si sociala, protectia mediului, pregatirea pentru situatii de urgenta, proiecte de investitii în infrastructura de transport, energie, furnizarea de apa potabila, precum si actiuni ale comunitatilor locale care promoveaza schimburile educationale, culturale si sportive, dezvoltarea societatii civile etc. Proiectele trebuie sa aibă caracter transfrontalier si sa fie dezvoltate în parteneriat de organizatii aflate de-o parte si de alta a frontierei. Pentru a putea fi eligibil, în cadrul unui proiect trebuie sa participe cel putin un partener din România si un partener din Ucraina/Republica Moldova.

Obiectiv general

Îmbunătățirea situaţiei economice, sociale şi cea a mediului înconjurător în aria programului, în contextul unor graniţe sigure, prin intensificarea contactelor dintre partenerii de pe fiecare parte a graniţei.

Priorități

Prioritatea 1: Catre o economie mai competitiva a zonei de frontiera.

Aceasta prioritate urmareste imbunatatirea performantei economice in zona de frontiera prin diversificarea si modernizarea durabila a economiei  de granita.

1.1 Imbunatatirea productivitatii si competitivitatii in zonele urbane si rurale.

1.2 Dezvoltarea de initiative de cooperare in domeniul transportului, al infrastructurii de frontiera si retelelor de energie.

Prioritatea 2: Mediu si pregatirea pentru situatii de urgenta.

Aceasta prioritate urmareste dezvoltarea de solutii pe termen lung la problemele de mediu din zona de granita, in special acele probleme asociate cu situatiile de urgenta unde o abordare coordonata este esentiala.

2.1 Rezolvarea in comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregatirea pentru situatii de urgenta.

2.2 Managementul resurselor de apa si al deseurilor.

Prioritatea 3: Promovarea activitatilor people to people.

Aceasta prioritate urmareste promovarea unei bune interactiuni intre oameni si intre comunitatile  din zona de frontiera.

3.1 Sprijin pentru administratia locala si regionala, pentru societatea civila si comunitatile locale.

3.2 Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei.

 

Asistenta Tehnica.

Beneficiarii din cadrul Programului pot fi autoritati publice regionale si locale, organizatii non-guvernamentale, asociatii, universitati, institute de cercetare, organizatii educationale/de instruire etc.

Mai multe informatii despre Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 sunt disponibile pe pagina web a programului: http://www.ro-ua-md.net/program/documente/documente-oficiale-2/