marți, mai 21 | Find us on

Obiective generale

In perioada 2014-2020, Uniunea Europeana va finanta Programul Operational Comun Romania-Ucraina, prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate (ENI).

Programul Operational Comun Romania-Ucraina a fost elaborat de Comitetul Comun de Programare cu consultarea partilor interesate din aria programului. Programul a fost aprobat de catre Comisia Europeana in data de 17 decembrie 2015, prin decizia nr. C(2015) 9143.

Programul Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020 contribuie la realizarea obiectivului general al ENI de “progres catre o zona de prosperitate comuna si de buna vecinatate intre statele membre si vecinii acestora”. Pentru perioada 2014-2020, ENI va contribui la crearea unui climat de prosperitate si buna vecinatate la frontierele sale externe si a stabilit trei Obiective strategice pentru indeplinirea acestui obiectiv general:

  1. Promovarea dezvoltarii economice si sociale in regiunile aflate de ambele parti ale frontierelor comune;
  2. Abordarea provocarilor comune din domeniul mediului, sanatatii publice, sigurantei si securitatii;
  3. Promovarea de conditii mai bune si de modalitati pentru asigurarea mobilitatii persoanelor, bunurilor si capitalului.

Obiectiv general

Obiectivul general al Programul Operational Comun Romania-Ucraina este de a spori dezvoltarea economica si de a imbunatati calitatea vietii oamenilor din zona vizata de program prin investitii comune in educatie, dezvoltare economica, cultura, infrastructura si sanatate, asigurand in acelasi timp siguranta si securitatea cetatenilor din cele doua tari

Obiective tematice si prioritati

Obiectivul tematic 2SPRIJIN PENTRU EDUCATIE, CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE

Prioritatea 1.1 – Cooperare institutionala in domeniul educatiei pentru cresterea accesului la educatie si a calitatii educatiei
Prioritatea 1.2 – Promovare si sprijin pentru cercetare si inovare


Obiectivul tematic 3: PROMOVAREA CULTURII LOCALE SI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC

Prioritatea 2.1 – Conservarea si promovarea patrimoniului cultural si istoric 


Obiectivul tematic 7: IMBUNATATIREA ACCESIBILITATII REGIUNILOR, DEZVOLTAREA RETELELOR SI SISTEMELOR DE TRANSPORT SI COMUNICATII

Prioritatea 3.1 –Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport si a instrumentelor TIC


Obiectivul tematic 8: PROVOCARI COMUNE IN DOMENIUL SIGURANTEI SI SECURITATII

Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate si a accesului la sanatate

Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activitati in comun pentru prevenirea dezastrelor naturale si a celor provocate de om, precum si activitati in comun in cazul situatiilor de urgenta

Prioritatea 4.3 Prevenirea si lupta impotriva crimei organizate si cooperarea politieneasca


Asistenta Tehnica.

Beneficiarii din cadrul Programului pot fi autoritãti publice regionale si locale, organizatii non-guvernamentale, asociatii, universitãti, institute de cercetare, organizatii educationale/de instruire etc.

Mai multe informatii despre Programul Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020 sunt disponibile pe pagina web a programului: http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/ro/