miercuri, octombrie 21 | Ne găsiti și pe

Reguli privind cofinantarea

Cerințele minime sunt după cum urmează:

  • Proiecte „People to people”: 10 % co-finanțare din partea solicitantului;
  • Proiecte de dezvoltare instituțională: ca regulă generală, 10% co-finanțare din partea solicitantului și / sau din fonduri publice;
  • Proiecte de investiții: minimum 25% co-finanțare din fonduri publice.

De asemenea, în cadrul Programului de Vecinătate România – Ucraina, se aplică și următoarele reguli:

  • Schemele de grant vor fi co-finanțate în comun prin intermediul PHARE și al resurselor guvernamentale. Rata maximă general valabilă a sprijinului financiar (PHARE și co-finanțare națională) este de 90% din costul total al proiectelor, cel puțin 10% trebuind să provină din resursele proprii ale solicitanților, în numerar, în timpul implementării proiectului.
  • Ponderea finanțărilor din PHARE în cadrul finanțării totale va fi de 75%, co-finanțarea națională din fondurile publice fiind de 25%.
  • Proporția dintre PHARE și contribuția națională este obligatorie și trebuie aplicată la „prețul final al contractului”.
  • Nici o resursă provenită din asistență PHARE, alte fonduri UE sau sprijin guvernamental nu va fi apreciată ca și contribuție proprie a solicitantului / solicitanților.