marți, mai 21 | Find us on

Termeni si conditii

Termeni si conditii

Termeni și condiții de utilizare a siteului www.brctsuceava.ro

Acceptarea condițiilor

Utilizarea site-ului www.brctsuceava.ro (denumit în continuare site) presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos.

  • Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare Administrator, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare Utilizatori.
  • Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.
  • Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul www.brctsuceava.ro ofera Utilizatorilor –informații și știri referitoare la activitatea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava.

Ce este un serviciu electronic?

În cadrul domeniului brctsuceava.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăți procesul de comunicare dintre cetațeni și Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava.

Există doua tipuri de servicii electronice oferite  domeniului brctsuceava.ro:

• servicii de informare, care asigură cetațenilor, presei sau altor factori interesați acces ușor și eficient la informații, facilitând consultarea documentelor emise de către structurile de management ale Programului Operațional
• servicii de comunicare interactivă (Contact și asistență), care permit un mai bun contact cu cetățenii, cu societatea civilă și cu alți factori interesați, folosind mecanisme de tip feedback, cu scopul de a îmbunătăți serviciile și activitațile Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava.

Neangajarea răspunderii

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava.întreține acest domeniu pentru a înlesni accesul public la informații privind activitățile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca, în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informația oferită:

• este exclusiv de natură generală;
• nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
• poate conține legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava nu deține niciun control și pentru care nu își asumă nicio responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele și actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
De asemenea, nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile Autorității de Management impuse de lege.

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

• va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
• pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.